Sigurnost

Kupovina preko internet prodavnice na adresi zmajevkutak.rs je sigurna. Svi podaci o kupovini pribavljeni u toku kreiranja narudžbine vidljivi su samo administratoru. Pri odabiru načina plaćanja platnom karticom, podaci o vašoj platnoj kartici biće šifrirani i dostupni samo banci koja obavlja transakciju. Prilikom kupovine poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj, kriptovanoj formi upotrebom SSL protokola (“https” na početku adresa stranica pokazuje da je SSL protokol uključen). Sigurnost podataka platnih kartica prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica posredne banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama iste. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Pravo na odustanak od ugovora kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko sajta www.zmajevkutak.rs smatra se prodajom na daljinu. Kod prodaje na daljinu Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac treba da pošalje obaveštenje Email porukom na adresu , kao i popunjen obrazac o odustanku od ugovora, koji se može preuzeti ovde, a koji ste primili i uz potvrdu porudžbine. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Kupac snosi troškove vraćanja robe.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, s tim što trgovac može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije robu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je vraćena roba neoštećena. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost nastupila krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.
Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu.

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od kupovine, Zmajev Kutak vrši povraćaj sredstava u roku od 14 dana nakon prijema obrasca o odustanku i to na isti račun sa kog je izvršeno plaćanje ili na drugi račun koji je kupac naveo u obrascu za odustanak.

Izuzetak od prava na odustanak od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, kada se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđujete da ste upoznati sa nemogućnošću odustanka od kupovine poručenog sadržaja i plaćene pretplate, odnosno da ste saglasni da kupovinom gubite pravo na odustanak od ugovora.