Reklamacije

Uslovi reklamacija

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili u maloprodajnom objektu, neophodno je da sa fiskalnim računom, kao i artiklom koji reklamirate, odete u maloprodajni objekat gde ste obavili kupovinu. U prodavnici ćete dobiti detaljna uputstva i pomoć oko podnošenja reklamacije.

Reklamacije za robu kupljenu preko internet prodavnice

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Ukoliko uočite takvo oštećenje (pocepani delovi, ugnječenje, mokar paket koji se raspada), nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe na Email adresu . U slučaju nepoštovanja ovog roka, Zmajev Kutak neće biti u mogućnosti da prihvati reklamaciju.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon njenog otvaranja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate našu korisničku podršku na Email adresu .

Reklamacije na nesaobraznost robe

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nesaobraznost u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, izjavu reklamacije možete da pošaljete putem elektronske pošte sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj računa-otpremnice, šifru artikla koji želite da reklamirate i opis problema koji imate) na našu Email adresu ili da preuzmete reklamacioni list ovde, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu: Zmajev Kutak, Svetog Save 46, 18230 Sokobanja.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje je 15 dana od trenutka podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Saobraznost robe ugovoru utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe. Zmajev Kutak je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača i potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snosi Zmajev Kutak. U slučaju da je reklamacija podnesena nakon isteka roka od 6 meseci od kupovine reklamiranog artikla, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zmajev Kutak ima pravo da odluči o načinu rešavanja reklamacije.

Ukoliko imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na Email adresu .

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme “Naruči“, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Povraćaj sredstava

Zmajev Kutak garantuje korisniku povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije. Zmajev Kutak je u obavezi da prilikom povraćaja koriste ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio u transakciji, osim ako se saglasno dogovori drugi način povraćaja. Zmajev Kutak će direktno kontaktirati korisnika za povraćaj novca, putem Email adrese, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

Ukoliko je roba plaćena pouzećem, novac se vraća isključivo na tekući račun.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo da pokrene postupak rešavanja spora vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Prodavac je po Zakonu u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.