Prijava greške na našem veb sajtu

Ukoliko želiš da pomogneš pri usavršavanju našeg veb sajta ovde možeš prijaviti grešku koju si primetio/la ili dati predlog za izmenu ili doradu.

Obrati pažnju da u tekstu poruke trebaš:
navesti svoje korake koji su doveli do pojave greške ako proces nije jednostavan i očigledan,
navesti brauzer (pregledač) i operativni sistem koji si koristio/la,
prijaviti tačnu adresu stranice (možeš kopirati URL iz trake za adresu u brauzeru ili objasniti lokaciju stranice rečima na primer, stranica knjige “Blago cara Radovana” ili stranica “Lista želja”),
navesti poziciju greške na stranici i
objasniti šta smatraš greškom.

Možeš i sugerirati način ispravke greške ako želiš.

Unapred se zahvaljujemo na sugestijama!